Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdragen worden feesten, de sportdag en bijdragen voor de schoolreis betaald. De bijdrage voor een schooljaar zal ongeveer € 30 per kind bedragen. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober door de MR vastgesteld. Wanneer een kind later in het jaar op school komt, wordt dit na rato verrekend. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Daarnaast wordt voor het jaarlijkse schoolreisje een bedrag van ongeveer € 30,00 per kind gevraagd.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is: 2818610 ten name van oudervereniging obs 't Want.
 
 

Agenda't Want nieuws