Schoolgids en schoolkalender

Schoolgids en schoolkalender 2017-2018 downloaden

In deze schoolgids hebben wij geprobeerd de meest voorkomende vragen te beantwoorden en u een beeld te geven van wat onze school uw kind kan bieden. Een schoolgids kan echter geen antwoord geven op alle individuele vragen. Hebt u vragen die hier niet aan de orde komen of wilt u zich verder oriënteren, belt u dan even naar school om een afspraak te maken voor persoonlijk gesprek en een rondleiding.

 
De schoolgids bestaat uit twee delen; de schoolgids en de schoolkalender.
In de gids kunt u onder meer de visie en missie, onderwijskundig beleid, de schooltijden, de groepsindeling, de adresgegevens, informatievoorzieningen en de
inspraakorganen voor de ouders vinden.
De kalender is een praktische leidraad waarin de vakanties, roostervrije dagen, aaneengesloten lesdagen en de gymnastiekuren vermeld staan.
 
 
 
 

Agenda't Want nieuws