Oudervereniging (OV)

De oudervereniging organiseert samen met het team diverse activiteiten op onze school. Na betaling van de ouderbijdrage wordt u automatisch lid van deze vereniging. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de medezeggenschapsraad van onze school.
In de oudervereniging zitten  ongeveer acht ouders. Deze kiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan in de schoolkalender en worden ook in de nieuwsbrief aangekondigd. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen. In oktober worden nieuwe leden voor de oudervereniging gekozen.
 
 
 
Voorzitter:                    Elke Willemse
Penningmeester:         Inge Walsweer
Secretaris:                   Marjon de Bruin
                  
 
 

Agenda't Want nieuws